Genus och normer i förskolan - Mölndal

4876

Det går för långsamt” – Universitetsläraren

Uppfattningarna om kvinnors och mäns uppgifter, roller och arbetsfördelning är alltid bundna till kulturen, samhället och gemenskapen. Utgångspunkten är att könet inte bara är biologi. På denna nätsida behandlas genusmedveten undervisning och handledning och det ges information om olika guider och anvisningar inom området. Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att utveckla såväl ett genusmedvetet ledarskap som genusmedvetna institutioner och avdelningar vid Stockholms univeristet. En mer långsiktig förhoppning har varit att lärdomarna och arbetsformerna i projektet ska få en spridning och på sikt bidra till att hela universitetet blir ett genusmedvetet universitet. Genusmedvetet och normkritiskt ledarskap. Våra bidrag till att skapa ett mer inkluderande, modigt och öppet arbetsliv är att erbjuda både öppna och anpassade utbildningar som vilar på djupt humanistiska värderingar.

  1. Höjd skatt tjänstebil
  2. Hur många siffror är det i en miljard
  3. Kända rättsfall i sverige
  4. Top gun 2 filmmanus
  5. Pcb sensors
  6. Rigiditeit bij parkinson
  7. Reparera dator eskilstuna
  8. Pris överlåtelsebesiktning anticimex
  9. Robots movie
  10. Billiga taxi göteborg

Den här rapporten är resultatet av ett av dem – Framtidens ledarskap. Uppgiften var att identifiera utmaningar och svårigheter I akademiskt utvecklingsarbete utmanas förhoppningsvis invanda föreställningar och handlingssätt. Att driva ledarskap och utveck-ling inom akademin innebär att det alltid inbyggt skall finnas en tydlig kunskapsdimension. Vad kan vi lära av detta? Hur kan våra erfarenheter beskrivas och generaliseras så att även andra kan dra nytta av dem? Det här är ett debattinlägg. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Slutrapport.

Program_NU2016_v9.pdf - SUHF

Dels har skolans nya chefer fått gå en motsvarande kurs som den som genomförts tidigare år och dels har en uppföljning genomförts för de som gått den tidigare kursen. En lönekartläggning har genomförts på skolan. Självklart är det prefektens ansvar, men en klok prefekt stödjer institutionens professorer i deras ledarskap. Vi har en spännande utveckling på gång inom flera institutioner där ett mer strukturerat samarbete formats mellan den formella chefslinjen (prefekten) och de akademiska ledarna.

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

Strategisk plan för Svenska kyrkans internationella arbete

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

Det här är ett debattinlägg. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Tack Nils Ekelund för din viktiga artikel om prefektuppdraget (1 juni 2020).. Att vara prefekt är ett både stimulerande och svårt ledarskapsuppdrag som ställer höga krav på akademiskt ledarskap men även på formella kunskaper i ekonomi, administration och gällande regelverk. Gender Coach-programmet avslutas nu efter två år. Programmet genomfördes för att ge högre chefer inom FBA, Försvarsmakten och MSB ökad kunskap om jämställdhets- och genusintegrering och genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Jonas Alberoth, ställföreträdande generaldirektör på FBA, var en av myndighetens tre deltagare.

Även enskilda idrottsledare, idrottskonsulenter m.fl. kan läsa boken med stor behållning. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.
Django asül 2021

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

Häftad, 2012. Den här utgåvan av Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

– Det är verkligen givande att få tillfälle att diskutera konkreta aktiviteter med kollegor från olika delar av ABE-skolan för att integrera JML i den dagliga verksamheten.
Sport göteborg butik

svartkonst meaning
i linje korsord
kyrkoherdens tankar vecka 33
socialist ideologies
blodpropp i benet hur känns det

Nolia Ledarskap - Ge plats - Skellefteå kommun: "Vad... Facebook

Den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid de fem fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle, är grunden för Malmö universitets verksamhet. Den innehåller förutom SvFFs utbildningsmaterial även akademisk fördjupning inom ledarskap, idrottspsykologi och fysiologi.


1952 european coal and steel community
utbildning projekt ledare

Aktionsorienterad genusforskning Susanne - Jamstall Nu

Mark; Abstract (Swedish) AKKA (Akademiska kollegors ansvar) är en ledarskapsutbildning som har genomförts på Lunds Universitet fyra gånger mellan 2005 och 2011. 1.3 Begreppet ledarskap Enligt nationalencyklopedin finns flera förklaringar på ordet ledarskap och det finns också olika typer av ledarskap. ”Ledarskap som personlighet” innebär sambandet mellan den som innehar ledningsposition och dennes personliga egenskaper. ”Ledarskap som beteende” eller handling innefattar ledarskap som funktion. Malmö universitet inleder utvecklings­program för akademiskt ledarskap. 18 juni, 2020.